Traditional habesh wedding in Sweden - Day 2

 

August 2017

#thesamsonwedding

#stockholmwedding

#malashchitsky