Traditional habesh wedding in Sweden - Day 2

#thesamsonwedding

#stockholmwedding

#malashchitsky